Reconstruïm la geometria d'elements i infraestructures mitjançant escàner làser 3D

Generació de fotografies esfèriques o 360

La fotografia 360, fotografia esfèrica, imatge panoràmica o model 3D generat basant-se fotografies és una tècnica fotogràfica amb la qual s'obtenen una sèrie de fotos d'un objecte o espai girat o rotat en un cercle complet, ocasionalment en eixos múltiples. Augmentant el nombre de fotos millorarà el suavitzat de les transicions i és molt utilitzada en aplicacions de VR (Virtual Reality).

Actualment els nostres equips d'escaneig làser 3D permeten, addicionalment als mesuraments amb llum làser, elaborar fotografies 360 mitjançant captures de fotos de la zona d'escaneig. Amb el gran avantatge de poder georeferenciar les imatges amb el núvol de punts generada.

La fotografia 360 és una eina útil en l'àmbit de l'arquitectura, enginyeria o indústria ja que permet:

 

  • Serveix de complement a la documentació d'estat d'obra (inicial, progrés o AS-Built);

  • Realitzar avaluacions visuals detallades per al disseny d'enginyeria, planificació de projectes, operacions i revisions de seguretat;

  • Servir de referència visual durant les reunions de col·laboració amb equips externs i comunicacions internes per enteniment comú;

  • Realitzar avaluacions visuals realitzades per experts en la matèria, inclosos consultors i subcontractistes que no són possibles aconseguir amb altres mètodes com amb el vídeo o la fotografia estàndard.

Per a propòsits comercials es considera un estàndard comú 20 a 30 imatges per rotació i per a la seva visualització interactiva es requereix l'ocupació de determinades aplicacions o programari que suporten moure l'objecte a esquerra / dreta i també a dalt / a baix en el cas de rotacions en diversos eixos . Això causa l'aspecte visual uniforme d'un objecte rotant.

 

L'experiència amb l'ús de la fotografia 360 ha demostrat que els usuaris poden millorar la qualitat i la col·laboració en la planificació del treball relacionat amb la construcció i modificacions, el que pot resultar en una disminució dels costos, responsabilitat i risc, en minimitzar o fins i tot eliminar els viatges al lloc d'obra del personal.